Management

प्रबंध समिति

नाम जन्मतिथि पद फोटो
श्री सुरेन्द्र सिंह   अध्यक्ष  
श्री हरिशंकर वर्मा   उपाध्यक्ष  
श्री इंद्रपाल वर्मा 01-12-1940 प्रबन्धक
श्री वैभव कुमार वर्मा   उप प्रबन्धक  
श्री ज्ञान प्रकाश   सदस्य  
श्री राजेन्द्र कुमार   सदस्य  
श्री रामकिशोर वर्मा   सदस्य  
प्राचार्य   पदेन सदस्य  
शिक्षक प्रतिनिधि (चक्रानुसार)   सदस्य  
शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (चक्रानुसार)   सदस्य  
प्रबंध समिति का अनुमोदन Certificate Click Here